Klik hier om de titel te bewerken

Galleri ER paintings
Kilgata 17 B - 3217 Sandefjord - Norway - 0047 920 26 754
 

Lizz Daniels 

Lizz er opprinnelig fra England, men bor nå i Sandefjord. 

Lizz har valgt å kalle denne samlingen med arbeider for «Breaking through». Tittelen reflekterer, naturlig nok, overgangen fra et kunstnerisk arbeid der man er alene til nå å tørre å vise sine malerier i det offentlige rom.

I maleriene til Lizz kan du se en lang rekke ulike medier og teknikker. Hun arbeider i mange tilfeller intuitivt, og bildene blir til etter hvert som penselen setter sine strøk. Målet er å skape malerier som gjør at du føler deg sterkere, og inneholder en blanding av antikk og moderne filosofi og visdom.

Lizz maler sterke kvinneskikkelser. De bærer i seg en klokskap og historie som hun formidler med sin særegne stil.

«She has been knocking on my door for years. I heard her but I never really invited her in. Well, now she is in my life, and I know it is time to bring her forth, acknowledge her presence and work with this eternal    feminine impulse that is rising world over. We need to know who she is. We need to understand the wisdom she carries” (Lizz Daniels)